Open middag SO en VSO

Alle belangstellenden zijn welkom, denk aan ouders en eventuele nieuwe leerlingen, ib-ers, leerkrachten scholen etc.

Aanmelden is gewenst telefonisch via de administratie 0113-267900 of info@odyzee.nl