21 Juni Brugklassen vrij

Op vrijdag 21 juni (de dag na schoolkamp) zijn alle brugklassen vrij.