De Deelraad van OdyZee school / college
Onze school heeft een deelraad. De directie overlegt, vraagt om advies en op sommige punten instemming van de deelraad. De deelraad heeft dan ook een belangrijke stem in diverse zaken die van belang zijn voor een goede schoolorganisatie. Onderwerpen die besproken worden zijn: reprokosten, schoolgids, passend onderwijs, ouderavond,  voorzieningen, etc.

De DR komt vijf keer per jaar bijeen (in Middelburg en in Kloetinge).De deelraad van OdyZee bestaat uit vier leerkrachten van de verschillende afdelingen en vier ouders van de verschillende afdelingen.

Ouders
Sonja Ruijten
Yvette Brand
Anita van de Kraats
1x vacature

Leerkrachten
Wouter van der Pijl (voorzitter)
Sjors van Heesch
Hester Paaimans
Gerlinde Louwerse

Wat wordt er verwacht van een Deelraad-lid?
– Betrokkenheid bij het onderwijs.
– Het kunnen meedenken in het belang van de school.
– Bereidheid om 5 keer per jaar de vergaderingen bij te  wonen en daarin een inhoudelijke bijdrage te leveren.
– De bereidheid om gedurende 3 jaar lid te zijn van de DR (dat is de zittingstermijn van een DR-lid).

Op onderstaande websites vindt u duidelijke informatie over de medezeggenschapsraad:

http://www.infowms.nl/
http://www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school/ 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

In Zeeland werken scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de Stichting Ozeo. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) binnen Stichting Ozeo, die zich bezighoudt met bovenschoolse beleidszaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan om samenwerking met andere scholen, arbeidsomstandigheden en over hoe de financiële middelen worden besteed. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een adviesrecht.

De GMR komt 4 of 5 keer per jaar bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur op wisselende locaties van Stichting Ozeo. Op dit moment is er een vacature binnen de GMR. Iedere ouder kan zich hiervoor kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen uitgeschreven.

Wat wordt er verwacht van een GMR-lid?
– Betrokkenheid bij het onderwijs.
– Het kunnen loslaten van de belangen van een individuele school en het kunnen denken in Ozeo-belang.
– Bereidheid om 4 à 5 keer per jaar de vergaderingen bij te wonen en daarin een inhoudelijke bijdrage te leveren.
– De bereidheid om gedurende 4 jaar lid te zijn van de GMR (dat is de zittingstermijn van een GMR-lid).

Wij nodigen alle ouders die mee willen praten van harte uit zich kandidaat te stellen. Indien er meerdere ouders zich kandidaat stellen voor 1 vacature, zullen er verkiezingen uitgeschreven worden.

U kunt informatie vragen of u kandidaat stellen door contact op te nemen met de voorzitter van de deelraad, Wouter van der Pijl (w.pijl@ozeo.nl)