De leerlingen die dagelijks bij Emergis Kind en jeugd worden behandeld in een behandelgroep volgen vaak gedurende deze behandeling het onderwijs tijdelijk op OdyZee. Zij bezoeken onze school tijdelijk en gaan na de behandeling in principe terug naar hun school  van herkomst of stromen uit naar een school die beter aan hun onderwijsbehoeften kan voldoen. Dit kan ook naar de reguliere groepen van OdyZee zijn. Bovenstaande leerlingen worden geplaatst in SO1, waar deze leerlingen (kliniekleerlingen), aangevuld worden met leerlingen die OdyZee bezoeken als vaste leerling voor langere tijd (reguliere leerlingen) en wiens onderwijsbehoeften passend zijn bij het meer individuele aanbod in SO1. In SO1 kunnen dus kliniekleerlingen en reguliere leerlingen onderwijs krijgen. De kliniekleerlingen krijgen per dag  een dagdeel onderwijs en een dagdeel therapie. Reguliere leerlingen krijgen de volledige schooldag onderwijs. Er zitten ongeveer 10 leerlingen in een groep.

Voordat een leerling onze school gaat bezoeken wordt hij/zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Voor kliniekleerlingen wordt er een gezamenlijk intakegesprek gepland op de kliniek, voor reguliere leerlingen vindt er een intakegesprek plaats op school.

Er  worden werkdoelen geformuleerd voor de leerlingen: waar wil je aan werken of wat wil je specifiek leren op deze school? De leerkracht vraagt daarnaast relevante schoolinformatie op bij de school van herkomst. Zodra deze informatie aanwezig is kan een leerling starten. Wanneer de leerkracht goed zicht heeft op de ontwikkeling van de leerling worden er ook didactische doelen opgesteld.