Ziekmelden

Als uw kind wegens ziekte niet naar school kan, wilt u dat ons tussen 8.15 en 8.45 telefonisch (0113-267900) laten weten? Als uw kind na een weekend nog steeds ziek is, wilt u dan ook contact opnemen met ons? Wanneer uw kind afwezig is en wij niets van u horen, zullen wij altijd contact met u opnemen.

Als uw kind op school ziek wordt, nemen we contact met u op. Dan overleggen we of u uw kind komt halen of dat uw kind zelfstandig naar huis kan.

Verlof

Verlof buiten de schoolvakanties moet schriftelijk bij de locatiedirecteur aangevraagd worden. Een formulier hiervoor is bij de administratie van de school op te vragen of hieronder te downloaden. In bijzondere situaties wordt verlof toegestaan. U dient de bijzondere situatie aan te geven, een voorbeeld hiervan is seizoensgebonden werk van een van de ouders. Dit dient aangetoond te worden met een schrijven van de werkgever dat verlof in een schoolvakantie niet mogelijk is. Aan het eind van de zomervakantie wordt geen verlof toegestaan. Het is voor elke leerling van belang een schooljaar samen met de groepsgenoten te starten. In twijfelgevallen vindt overleg plaats met de leerplichtambtenaar.