Op het OdyZee College heb ik voor het eerst het gevoel dat ik het wél kan! Mijn droom om later in de ICT te gaan werken zie ik steeds meer voor me!

Op het VSO krijg jij de aandacht die je nodig hebt. Het OdyZee college is een school voor VMBO (B,K,TL) en HAVO waar structuur, voorspelbaarheid en veiligheid centraal staan.

Met hulp van je groepsleerkracht, mentor, leraren, onderwijsassistent, gedragswetenschapper, stagebegeleider en decaan bereid jij je voor op een succesvolle toekomst.

Naast de lessen die erop gericht zijn om jou voor te bereiden op het behalen van je examens of certificaten, is een vast onderdeel in het VSO dat je het echte bedrijfsleven ervaart via stage-ervaring(en). We organiseren ook schoolreizen, schoolkamp, schoolfeesten, talentlessen, sportdagen, bedrijfsbezoeken en nog veel meer om jou kennis te laten maken met jouw talenten en mogelijkheden en deze verder te ontwikkelen.

Het belangrijkst vinden wij dat jij je tijd op het VSO ervaart als waardevol, leerzaam en succesvol.  Wij gaan uit van jouw mogelijkheden en bieden maatwerk waar dat nodig is.