De kliniekklas is een vso-groep, ingericht voor leerlingen die behandeling krijgen en tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op de stamschool. De leerkrachten van de kliniekklas werken samen met Emergis Kind en Jeugd en er is regelmatig overleg met alle betrokkenen.

Nieuwe leerlingen worden voor de start op onze school uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht/mentor en de betrokken orthopedagoog/gedragswetenschapper. In dit gesprek wordt gekeken naar het niveau van de leerling en het vakkenpakket, de motivatie en inzet. De leerkracht/mentor vraagt daarnaast informatie op bij de stamschool. Na het intakegesprek met ouders en het kennismakingsgesprek met de leerling, wordt door OdyZee vastgesteld hoeveel tijd de leerling per dag naar school komt en wordt het persoonlijk rooster opgesteld. Dit kan alleen als de informatie van de stamschool en de schoolboeken aanwezig zijn. Leerlingen die voor een langere periode naar OdyZee komen, werken met boeken uit ons boekenfonds. Leerlingen die voor korte tijd onze school bezoeken, nemen boeken van de stamschool mee. Deze leerlingen volgen op OdyZee zoveel mogelijk het programma van de stamschool.