De SO-groepen zijn verdeeld in 9 groepen.
De accentgroepen, deze zijn verdeeld in twee combinatiegroepen, een onderbouwgroep, een middenbouwgroep en drie bovenbouwgroepen.

De kliniekgroep SO1, klik hier om meer te weten te komen over deze groep.
De ReStart, klik hier om meer te weten te komen over deze groep.

Er zitten 12 tot 14 leerlingen in de groep. In alle groepen wordt gewerkt met een leerkracht en een onderwijsassistent.

In de accentgroepen zitten leerlingen die een aangepaste leeromgeving nodig hebben om tot leren te komen. Veel van onze leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum (ASS).

Binnen de accentgroep wordt gewerkt vanuit een aantal belangrijke uitgangspunten.

  • Duidelijkheid naar leerlingen toe over het dagprogramma. Voor een groot gedeelte ligt dit vast in stappen. Deze stappen zijn voor de leerling zichtbaar gemaakt door middel van picto’s of uitgeschreven dagschema’s. Zo ligt vast hoe de dag gaat verlopen en is duidelijk wat er van de leerling wordt verwacht. De meeste leerlingen werken in tweetallen, enkele leerlingen hebben een individuele afgeschermde werkplek, Het dagschema begint met het stapsgewijs binnenkomen; jas ophangen, eten en drinken opruimen en op je werkplek gaan zitten. De inrichting van de klas is prikkelarm.
  • Alles in de groep verloopt volgens vaste regels waarvan we niet onnodig afwijken. Dit zorgt voor de begrenzing van mogelijkheden en daardoor ontstaat een veilige en voorspelbare structuur. Binnen deze setting komen onze leerlingen toe aan leren. Iedere leerling heeft een specifiek aangepast leerprogramma; maatwerk dus.
  • Iedere leerling heeft zijn/haar persoonlijke leerdoelen. Dit zijn afspraken en stappenschema’s die te maken hebben met moeilijke of nog te leren zaken. We benoemen nadrukkelijk wat de leerling goed kan en wat we nog gaan leren, we verduidelijken veel zaken.
  • Een nauwe samenwerking met ouders/verzorgers stellen we zeer op prijs. We merken dat een eenduidige aanpak belangrijk is voor onze leerlingen.
  • Veel van onze leerlingen krijgen therapie onder schooltijd. We streven naar een nauwe samenwerking met de hulpverleners.

De leerlingen van de accentgroep blijven een hele dag op school; ze eten samen, spelen samen buiten. Leerlingen nemen een hapje en sapje mee voor de kleine pauze en een lunchpakket voor de middagpauze.

Er zijn twee sportmomenten in de week.