OdyZee is een school voor gespecialiseerd onderwijs. Wij zijn een orthopedagogische onderwijsinstelling waar met hart en expertise onderwijs wordt geboden aan leerlingen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met psychosociale problematiek. De meeste van onze leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum.

OdyZee is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar met hart en expertise onderwijs wordt geboden aan leerlingen met psychosociale problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Voor onze leerlingen zijn rust, voorspelbaarheid en structuur voorwaarden om tot leren te komen.

Odyssee vertalen wij als een zoektocht naar jezelf, een ontdekkingsreis naar je mogelijkheden. Odyssee staat voor ontwikkeling van – eerst en vooral – onze leerlingen en voor onze mensen en organisatie.

Passend onderwijs is volop in ontwikkeling. Onze school wil een duidelijke rol spelen in Zeeland bij het zoeken naar een passende onderwijsplek voor leerlingen.

We verzorgen het onderwijs voor leerlingen van de basisschool (SO) en voortgezet onderwijs (VSO). Blauw is de kleur in ons basisonderwijs, groen voor het voortgezet onderwijs.