Project “Thuiszitter moet terug naar school”

Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis.  Kinderen en jongeren vallen niet zomaar uit op school en komen niet zomaar thuis te zitten. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag, zoals gedragskenmerken, sociaal-emotionele en/of psychische gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd spelen er vaak problemen in de thuissituatie en/of op school. Thuiszitten is daarmee een complex probleem met veel impact op het leven van een kind en het gezin waarin het opgroeit.

Door het thuiszitten missen deze kinderen een structurele dagbesteding, contacten met leeftijdsgenoten en lopen ze leerachterstanden en achterstanden in de sociaal emotionele ontwikkeling op. Dit kan ertoe leiden dat de overstap naar voortgezet onderwijs bemoeilijkt of niet gerealiseerd kan worden. Het ontbreken van een vaste dagindeling en weekstructuur kan leiden tot piekeren, in- en doorslaap problemen en een toename van gedragsproblemen. Een veel gehoord probleem is het gamen tot diep in de nacht. Terugkeer naar school kan door bovengenoemde zaken bemoeilijkt worden.

Sommige leerlingen lukt het niet om regelmatig en /of langer naar school te gaan. Niet omdat ze andere dingen leuker vinden of omdat ze gewoon geen zin hebben. Nee, omdat ze niet meer kunnen. Angst houdt hen tegen. Dit kunnen verschillende soorten angst zijn. Faalangst, de vrees om gepest te worden of om welke reden dan ook. De leerling durft niet meer naar school. Thuiszitten begint bij verzuim.

Downloads