Diploma-uitreiking VSO

Op 4 juli zal de diploma-uitreiking plaatsvinden (VSO)