REstart

Thuiszitters weer terug naar school.

Jaarlijks zitten vele leerplichtige leerlingen thuis. Dat kan komen door gedrags-, sociaal-emotionele en/of psychische gezondheidsproblemen. Tegelijkertijd spelen er vaak problemen in de thuissituatie en/of op school. Thuiszitten is daarmee een complexe zaak met veel impact op het leven van een jongere en het gezin waarin deze opgroeit.

Door het thuiszitten missen deze jongeren een structurele dagbesteding, contacten met leeftijdsgenoten en lopen ze achterstanden op. Dit kan ertoe leiden dat het afronden van een opleiding niet gerealiseerd wordt. Het ontbreken van een vaste dagindeling en weekstructuur geeft jongeren veel tijd om te piekeren en dit kan leiden tot in- en doorslaap problemen.

Thuiszitten begint bij verzuim.

Download hier meer informatie:

REstart

REstart folder